06142384100

صفحه اهدای کمک های نقدی

 

بی شک یکی از موارد بسیار مهم در حل معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه توجه به بحث کارآفرینی و اشتغال است.

 

مرکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینی برکت با هدف توانمندسازی و اشتغال کارجویان نیازمند به شغل پایدار اهتمام جدی داشته است. درهمین راستا این مجموعه با فراهم کردن امکانات و شرایط اشتغال برای خانواده های نیازمند با توجه به علایق و مهارت های آنان ،ضمن حل مشکلات معیشتی و اقتصادی این خانواده ها ، به کرامت انسانی و افزایش اعتماد به نفس این خانواده‌ها نیز توجه داشته و موجبات حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم آورده است .

این کمک ها بصورت وام بلندمدت قرض الحسنه در اختیار کارجویان گرفته و تلاش می شود تا با مدیریت منظم و دقیق، وجوه اهدایی گردشی در اختیار کارجویان عزیز قرار گیرد.

[pardakht_sizpay]