06142384100
محتوای میانرود
۲

قابل توجه کارجویان شهر میانرود و حومه

باتـوجـه بـه راه انـدازی سامانه کارآفـریـنی و اشتغـال بـرکـت، عموم کارجویان شهرمیانـرود و روستـاهای اطــراف می توانند با مراجعه به آدرس اینتـرنتی در زیـر، جهـت ثبـت نـام در مـرکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینـی برکت اقدام نمایند. ضمناً شهروندانی که دارای طرح ...