06142384100

قابل توجه کارجویان شهر میانرود و حومه

باتـوجـه بـه راه انـدازی سامانه کارآفـریـنی و اشتغـال بـرکـت، عموم کارجویان شهرمیانـرود و روستـاهای اطــراف می توانند با مراجعه به آدرس اینتـرنتی در زیـر، جهـت ثبـت نـام در مـرکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینـی برکت اقدام نمایند. ضمناً شهروندانی که دارای طرح توجیهی و ایده می باشند نیز می توانند، طرح خود را از طریق این سایـت ارائه و از تسهیلات موجود بهره مند گردند.

www.Karbarkat.ir

لینک های مرتبط
<script> !function (e, t, a) { "use strict"; var s = t.head || t.getElementsByTagName("head")[0], p = t.createElement("script"); e.iwmfBadge = a, p.async = true, p.src = "https://cdn.iwmf.ir/js/people-votes/people-vote-4-1.js", s.appendChild(p) }(window, document, "b-bottom-right"); </script>nsidebar_ads
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *